Intervju gospodin doktor Jovanović 05.03.1996. traka I
 
"Dakle gospodine doktore Jovanoviću, Dr. Lanka i različiti drugi naučnici u novije vreme polaze od toga da se kod HIV-a radi o konstruktu, o artefaktu koji je stvoren virusima leukemije. Šta Vi kažete na ovo?"
 
Da, dakle o ovome smo ranije govorili. Pretpostavljam da pitanje, koje je ovde postavljeno, ne proističe iz teksta koji nam je poznat od Dr. Lanke. Nisam potpuno siguran da poznajemo sve publikacije o ovoj temi. Jer, koliko smo razumeli, to je u ovom jednom članku, trenutno znam samo za ovaj jedan, koji je mislim, bio u novembru/decembru. Reč je o tome da je to artefakt iz
 
ćelija leukemije. To je jedna stvar. Druga stvar mi nije sasvim jasna, ko je to osim dr. Lanke, ko su ti "i drugi", da li su i to naučnici ili su to ljudi koji su ovo saslušali ili o ovome razmišljali i, da tako kažem, solidarisali se sa ovom idejom, sa ovom hipotezom. O ovome želimo da kažemo da postoje mnogi dobri razlozi, koji su naveli medjunarodnu zajednicu naučnika na to, i to vrlo brzo nakon prve publikacije od strane Montagnier-a ili Senusy-ja, da se o tome diskutuje, te su ovo zajedno objavili. Dakle polazi se od ove prve publikacije, da se ovde ne radi samo o nekom virusu već o retrovirusu, a od 1983. godine na ovamo jako puno je i drugih pitanja postavljano na ovu temu čak i u okviru etablirane nauke. Izašlo se izvan granica korišćenih metoda od prvih publikacija, jer je razvijen čitav niz novih metoda kako bi se do detalja ispitale sporne tačke, i da bi se ograničilo, što je i dobro utemeljeno, šta se pod odredjenim okolnostima mora revidirati. Moram da kažem, a uvek govorim o meni poznatim člancima Dr. Lanke, da je ovde dat prikaz ove problematike koja se jako puno oslanja na stanje u kojem je nauka bila do kraja 80.-tih godina.
 
Ovde je Dr. Jovanović naročito naglasio, da bi želeo da izbegne da ovde diskutuje o svakoj pojedinačnoj tački članka i da ga ispituje do detalja ili da polemiše o njemu.
 
U grubim crtama bih samo želeo da ukažem na to, i Vašim čitaocima, da, pažljivo formulisano, je sveukupna tematika AIDS-a jedno toliko ogromno i široko područje da niko, uključujući i Dr. Jovanovića, ne može do perfekcije i u potpunosti da vlada svim stručnim područjima. I verujem, da kad bi Dr. Lanka sad bio i sedeo tu sa nama, da bi i on rekao, da je sasvim sigurno o ovome pitao neke kolege i da su ga oni savetovali. Ovo isto kaže i naša grupa, koja se, uz poverenje, naravno tokom vremena grupisala oko Dr. Jovanovića, i koja se dakle takodje sastoji od više stručnjaka i stručnih disciplina. I od ovoga polazimo kad kažemo da je tačka u kojoj je Dr. Lanka kritikovan bila opravdana i da je putem nauke i konkretno već prečišćena. Pitanje je da li mogu da karakterišem retrovirus u dovoljnoj meri pomoću enzima, naime reverznom transkriptazom, tj. aktivnošću nekog enzima, koji i u mnogim drugim sklopovima postoji u ćelijama. Ovo nije dovoljno da bi se neizostavno sugerisao zaključak da je ovaj enzim taj koji deluje u nekom retrovirusu. Ovaj problem je rešen utoliko što je razvijena metoda filtriranja, kojom se omogućava da se u okviru, u neku ruku, poznatog prečnika kapside, dakle unutrašnjeg omotača virusa, koji okružuje genetičku informaciju i reversnu transkriptazu, izvrši filtriranje i da se nakon toga izloži jednom procesu, dakle nekom obliku uništenja ove konstrukcije i da se time oslobodi reversna transkriptaza. Moguće je da se ćelije prvo, na primer klasičnim metodama populacija, podele na različite komponente koje gravitiraju ka koncentraciji, na primer preko centrifugacije, preko njihove raznolike težine ili preko sile teže prostorno distribuiraju, da se ubace u centrifugu i da se zadim daljem mogu filtrirati na osnovu ovoga.Ove metode su utoliko usavršene što se danas reversna transkriptaza jednoznačno može izmeriti česticama virusa, ili virusima bez spoljnjeg omotača, koji dakle imaju samo kapsidu.

Opširnije: Intervju gospodin doktor Jovanović 05.03.1996.

Prim. dr sci. Todor Jovanović

Ovaj tekst je nastao kao proizvod čitanja fotonskih hologramskih zapisa. Postojanje fotona i holograma je naučno potvrđeno, tako da tu nema nikakve mistike. Neće proći još dugo, pa će čovečanstvo pravilnim čitanjem i primenom hologramskih zapisa moći da govori sve jezike, da putuju kroz prošlost, sadašnjost i budućnost.

 

Možemo da govorimo da je u suštini ceo univerzum jedna ćelija koja funkcioniše isto onako kako funkcioniše ćelija u jednoj pčelici. Ali, pčelica to zna. To su tako ogromna znanja za koja ona u svom organizmu nema mesta.

 

Znači, postoji neka nadsvest koja stoji iznad toga. Mi možemo da kažemo, Bog, pčela ili vila ili kao u antici, više bogova. U pitanju je neka sila koja radi po strogim zakonima i koja je vrlo poslušna.

 

Veoma je opasno govoriti javno. Neće biti tako lako da se savlada ova zločinačka zabluda. Zabludela je mašta običnih lekara koji su učili da veruju u medicinu i da veruju svojim profesorima. Oni, od srca i sa velim samopouzdanjem, insistiraju da svako dete bude zauvek zaštićeno od „užasno opasnih“ bolesti, kao što je rubeola ili male boginje.

 

To je normalno apsurd. Ali, to se ne može iskoreniti dok ne izumru čitave generacije. Meni nije žao što sam se suprotstavila veoma opasnoj mafiji, toliko javno i toliko stvarno. Moje reči će imati efekta, ne samo u mojoj sredini, nego u čitavom svetu. To najmanje škodi onome koje je ubijen. Mnogi ljudi su pročitali sve što sam napisala, što sam imala da kažem.

 

Čovečanstvo je svet u kome vladaju materijalni interesi, kojim vladaju prikriveni ili otvoreni zločinci koji, u ime hrišćanstva, vrše ogromne zločine. Ali, ima i takvih koji to ne čine ni iz kakivh interesa, materijalnih ili ličnih, nego iz čistih gluposti, neozbiljnosti, brzopletosti i nedovoljno pameti i odgovornosti.

 

Da li će doći do boljitka – to zavisi od ove nove vlasti koja će se boriti i izboriti protiv ove mafije. Uspeće da ih smiri. Farmaceutska mafija će smanjiti svoje kapacitete. Preorijentisaće ih na nešto drugo. Na primer na proizvodnju praška protiv neprijatnog mirisa nogu ili sredstava za deratizaciju i sl. Dobiće pomoć, ali će se ona davati samo onda kad je stvarno potrebna.

Opširnije: Razgovor sa Anikom Petek Dime